Mikromleté křemenné moučky od Minorit s.r.o.

Minerální surovina pro výrobu skelných vláken, glazur a plnivo pro výrobu lepidel, malt, tmelů a nátěrových hmot, apod. Moučky vám dodáme volně ložené pro nakládku do cisteren nákladních automobilů, po dohodě i jako balené.

Křemenné moučky

  • vyráběné v neželezném prostředí a následným vzduchovým roztříděním
  • s obsahem SiO2 nad 98 %
  • volně ložené pro nakládku do cisteren nákladních automobilů

Postup výroby

Upravený a usušený písek se bez přítomnosti železa mele v kulových mlýnech. Proti otěru odolná mlecí tělesa a vnitřní obložení zabraňují znečištění mletého materiálu kovovými nečistotami. Křemenná moučka se v pneumatických třídičích různé konstrukce jedno- nebo vícestupňově třídí, přičemž se hrubé podíly vrací zpět do mlýna.

Kontrola kvality

Dávkování podávky a nastavení pneumatických třídičů určují zrnitost vyráběných křemenných mouček. Konečné výrobky se skladují v silech, zajištěných proti vlhkosti. Kvalita mouček MILLISIL® je kontrolována na přístroji Alpine (vzdušnoproudá sítová analýza). Jednotlivé druhy mouček mají předepsaná kontrolní síta.

Vlastnosti křemenných mouček (typické hodnoty)

Chemické vlastnosti

SiO2 99,30 %
Fe2O3 0,03 %
Al2O3 0,30 %
TiO2 0,05 %
CaO + MgO 0,10 %
K2O + Na2O 0,10 %

Fyzické vlastnosti

Ztráty žíháním při 1100 °C (ČSN 72 0103) 0,2 %
Vlhkost v okamžiku expedice (ČSN 72 1080) 0,1 %
Hustota (DIN ISO 787-10) 2,65 g/ml
Hodnota pH (DIN 19684) 7
Tvrdost dle Mohse 7
Lineární koeficient roztažnosti a 20 - 300 °C (DIN ISO 787-10) 14 . 10-6 K-1

Zrnitostní rozdělení (typické hodnoty ve hmotn. %)

Označení MILLISIL SIKRON
MT 6 MT 8 MT 10 MT 12 MT 13 MT 300
d95 [µm] 120 90 70 50 40 30
d50 [µm] 40 27 20 16 12 11
Velikost otvorů síta [µm] Sítování na přístroji Alpine (zbytek na sítě v hm. %)
400
315 0,1
200 0,5
160 1,0 0,1
125 3,0 0,5 0,3
100 7,0 3,0 1,0 0,1
63 28,0 13,0 6,0 1,5
40 49,0 33,0 21,0 10,0 3,0 1,0
Velikost zrna [µm] Granulometrie na přístroji Fritsch (zbytek v obj. %)
32 52 44 38 26 12 2
16 71 65 63 52 36 26
8 81 78 78 68 58 55
6 85 82 82 75 64 63
4 88 87 86 81 72 72
2 94 93 92 92 84 86

Vlastnosti závislé na zrnitosti (typické hodnoty)

Označení MT 6 MT 8 MT 10 MT 12 MT 13 MT 300
Sypná hmotnost (DIN 53468)[g/cm3] 1,20 1,10 1,00 0,95 0,95 0,72
Pěhovaný objem (DIN ISO 787-11)[ml/100g] 60 65 72 75 83 90
Specifický povrch (DIN 66127 - Blaine)[cm2/g] (DIN 66132 - BET)[m2/g] 18000,5 22000,7 28000,8 38001,0 50001,3 55001,4
Olejové číslo (DIN ISO 787-5)[g/100 g] 16 18 19 21 20 20
Hodnoty barev podle DIN 5033 X Y Z 748183 778284 788385 808487 828690 838790